Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Εργαστήριο Τουρισμού & Διοίκησης Υπηρεσιών “TourLab”, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού, Τ.Θ. 141, Θεσσαλονίκη, 57400

τηλ: 2310-013450

e-mail: laboratory@tourlab.gr

Facebook: https://www.facebook.com/TourLabIHU/