Εκδόσεις

Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing

Tο Εργαστήριο Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών TourLab συμμετέχει στην έκδοση του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού με κριτές “Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing” σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (πρώην Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης).

Το περιοδικό εκδίδεται στην Αγγλική γλώσσα, είναι εγνωσμένου κύρους και παρέχεται με ελεύθερη πρόσβαση (Open Access) σε όλη τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Τα τεύχη του περιοδικού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του περιοδικού: http://www.jthsm.gr

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (Vol.5, Iss.1, 2019) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού με κριτές Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing: Διαβάστε το νέο τεύχος του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing, στην έκδοση του οποίου συμμετέχει το Μεταπτυχιακό μας! Η πρόσβαση είναι ελεύθερη (open access). Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πλήρη πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου TOURMAN 2018

Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή τα πλήρη πρακτικά του συνεδρίου TOURMAN 2018 που συνδιοργάνωσε το Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού του ΑΤΕΙΘ. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.