Εκδόσεις

Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing

Tο Εργαστήριο Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών TourLab συμμετέχει στην έκδοση του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού με κριτές “Journal of Tourism, Heritage & Services Marketing” σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Το περιοδικό εκδίδεται στην Αγγλική γλώσσα, είναι εγνωσμένου κύρους και παρέχεται με ελεύθερη πρόσβαση (Open Access) σε όλη τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Τα τεύχη του περιοδικού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του περιοδικού: http://www.jthsm.gr

Πλήρη πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου TOURMAN 2021

Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή τα πλήρη πρακτικά του συνεδρίου TOURMAN 2021 που συνδιοργάνωσε το Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πλήρη πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου TOURMAN 2019

Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή τα πλήρη πρακτικά του συνεδρίου TOURMAN 2019 που συνδιοργάνωσε το Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού του του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πλήρη πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου TOURMAN 2018

Κατεβάστε σε ηλεκτρονική μορφή τα πλήρη πρακτικά του συνεδρίου TOURMAN 2018 που συνδιοργάνωσε το Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού του του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.