Στελέχωση

Το Εργαστήριο TourLab στελεχώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και τη λειτουργία του υποστηρίζουν επίσης και τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) καθώς και μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος, ενώ απασχολούνται σε αυτό και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος.

Μέλη του Εργαστηρίου είναι τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού:

 • Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής (Διευθυντής του Εργαστηρίου)
 • Σπύρος Αβδημιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Αναπληρωτής Διευθυντής του Εργαστηρίου)
 • Χρυσούλα Χατζηγεωργίου, Καθηγήτρια
 • Φώτης Κιλιπίρης, Καθηγητής
 • Παναγιώτης Κασσιανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Γιώργος Σκούφας, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Αντώνης Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Αθηνά Μουρατίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Ιωάννα Σιμέλη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Ανθία Μπακάλμπαση, Καθηγήτρια Εφαρμογών
 • Αστέριος Κουταλής, ΕΔΙΠ
 • Κωνσταντίνος Νεράντζης, ΕΔΙΠ
 • Γιώργος Λιναρούδης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
 • Παναγιώτα Διχάλα, Υποψήφια Διδάκτορας
 • Παναγιώτα Τζουβαλέκη, Υποψήφια Διδάκτορας
 • Μαρία Καραλαζάρου, Υποψήφια Διδάκτορας