Στελέχωση

Το Εργαστήριο TourLab στελεχώνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και τη λειτουργία του υποστηρίζουν επίσης και τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Ι.Π.) καθώς και μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος, ενώ απασχολούνται σε αυτό και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος.

Μέλη του Εργαστηρίου είναι τα παρακάτω μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού:

 • Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής (Διευθυντής του Εργαστηρίου)
 • Σπύρος Αβδημιώτης, Επίκουρος Καθηγητής (Αναπληρωτής Διευθυντής του Εργαστηρίου)
 • Τάνια Καπίκη, Καθηγήτρια
 • Φώτης Κιλιπίρης, Καθηγητής
 • Παναγιώτης Κασσιανίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Χρυσούλα Χατζηγεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • Αθηνά Μουρατίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Μαρίνα Σύρπη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Γεώργιος Κουρτέσας, Καθηγητής Εφαρμογών
 • Ανθία Μπακάλμπαση, Καθηγήτρια Εφαρμογών
 • Αστέριος Κουταλής, ΕΔΙΠ
 • Κωνσταντίνος Νεράντζης, ΕΔΙΠ