Έρευνα

Το Εργαστήριο υλοποιεί ερευνητικά και μελετητικά έργα τόσο αυτοδύναμα όσο και σε συνεργασία με άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Υπό εξέλιξη βρίσκονται – μεταξύ άλλων – τα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα που υλοποιεί το Εργαστήριο:

 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου μεσοπρόθεσμου σχεδίου μάρκετινγκ για τη Θεσσαλονίκη ως τουριστικό προορισμό, για λογαριασμό του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης.
 • Kαινοτόμο εργαλείο για την ανάπτυξη προσωποποιημένης ταξιδιωτικής εμπειρίας TripMaker (Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ-00477 ) στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ”, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Velticom.
 • Terra Mine – τουριστική ανάπτυξη λατομείων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού διασυνοριακού προγράμματος Interreg V Ελλάδα-Βουλγαρία, σε συνεργασία με τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, και τον Δήμο Madan της Βουλγαρίας.
 • Terra Vino – οινοτουριστική ανάπτυξη και ενίσχυση της αλυσίδας αξίας του οίνου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού διασυνοριακού προγράμματος Interreg IPA Cross-Border Cooperation, σε συνεργασία με το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης), τον Δήμο Rosoman της Βόρειας Μακεδονίας.

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές, μελετητικές και διδακτικές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του «Τουρισμού και της Διοίκησης των Υπηρεσιών» και ειδικότερα σε θέματα που άπτονται:

 • της διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών,
 • της διοίκησης τουριστικών προορισμών,
 • της διοίκησης φορέων και οργανώσεων τουρισμού,
 • του μάρκετινγκ τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών προορισμών,
 • της διοίκησης και εκπαίδευσης ανθρώπινων πόρων στον τουρισμό,
 • των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ηλεκτρονικού επιχειρείν για τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς τουριστικών προορισμών,
 • των ερευνητικών μεθοδολογιών και της έρευνας αγοράς στον τουρισμό,
 • της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στον τουρισμό,
 • της τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης,
 • της στρατηγικής διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και προορισμών,
 • της τουριστικής κοινωνιολογίας και ανθρωπολογίας,
 • των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού,
 • της χρηματοοικονομικής διοίκησης στον τουρισμό,
 • της διοίκησης φιλοξενίας,
 • της διοίκησης μεταφορών και ταξιδιών,
 • της γαστρονομίας και των τροφίμων,
 • της εθνικής και της περιφερειακής ανάπτυξης,
 • της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και κατηγοριών σε αντικείμενα τουρισμού,
 • των ξένων γλωσσών,
 • της διοίκησης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών,
 • της διοίκησης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανισμών παροχής υπηρεσιών,
 • της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων,
 • του μάρκετινγκ υπηρεσιών,
 • της διοίκησης και εκπαίδευσης ανθρώπινων πόρων σε κλάδους υπηρεσιών,
 • των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και ηλεκτρονικού επιχειρείν για επιχειρήσεις και φορείς παροχής υπηρεσιών,
 • των ερευνητικών μεθοδολογιών και της έρευνας αγοράς στον κλάδο των υπηρεσιών,
 • της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στις υπηρεσίες,
 • της στρατηγικής διοίκησης υπηρεσιών,
 • της χρηματοοικονομικής διοίκησης υπηρεσιών,
 • της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και κατηγοριών σε αντικείμενα υπηρεσιών.