Το Εργαστήριο

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού και Διοίκησης Υπηρεσιών “TourLab” ιδρύθηκε το 2018, ανήκει στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση και τον κανονισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ ίδρυσής του (ΦΕΚ 2830/16-07-2018). Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Τουριστικού Μάρκετινγκ κ. Ευάγγελος Χρήστου (ΦΕΚ 589/12-10-2018).

To Εργαστήριο συνεργάζεται στενά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, το οποίο επικουρεί πολλαπλά, αναπτύσσοντας ερευνητικές και εκπαιδευτικές συνέργειες υψηλού επιπέδου.

Κεντρική επιδίωξη του Εργαστηρίου TourLab είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και η παραγωγή έρευνας στα ευρύτερα γνωστικά πεδία της διοίκησης τουρισμού και της διοίκησης των υπηρεσιών. Το TourLab ανταποκρίνεται απόλυτα στις επιστημονικές απαιτήσεις  που ορίζουν η πολιτεία  και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος για τα ερευνητικά εργαστήρια των Α.Ε.Ι., και ασχολείται με τη μελέτη και την έρευνα ενός διεπιστημονικού τομέα που προάγει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον τουρισμό και σε κλάδους υπηρεσιών που αποτελούν τον μεγαλύτερο κλάδο οικονομίας της Ελλάδας συνεισφέροντας σχεδόν το 30% του εγχώριου Α.Ε.Π.

Το Εργαστήριο διαθέτει σύγχρονες υποδομές και στελεχώνεται από έμπειρους καθηγητές, διδάκτορες, ερευνητές και άλλους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού, ώστε να υλοποιεί τους στόχους του και τα έργα που αναλαμβάνει με τον καλύτερο, αποτελεσματικότερο και επιστημονικά έγκυρο τρόπο.